Životna sredina

upitnik-500x300
Izvor: http://www.usprv.org.rs

Šta je životna sredina? Sa čime se susreće? Značaj životne sredine? Kako smanjiti izvore zagađanja? Kako održivo upravljati sa otpadom? Šta je ekološka svest? To su neka od pitanja na koje bi trebalo da znamo odgovore bez obzira na uzrast.

U narednnim postovima ćemo se pozabaviti zanimljivim temama iz oblasti životne sredine i nadam se će Vam se dopasti i da ćete nešto naučiti.

Čovek svojim ponašenjem deluje na životnu sredinu, utiče na nju i menja je. Životna sredina predstavlja sve što nas okružuje i sa čime smo direktno ili indirektno povezani.

Značaj životne sredine se ogleda u tome što nam  ona bezbeđuje mesto za život. Ukoliko želimo da nam život bude lepši moramo malo više da se brinemo o njoj i da osvestimo da i naša egzistencija zavisi od kvaliteta životne sredine. Mi je ne posedujemo. Sačuvajmo je i pokažimo našoj deci biljne i životinjske vrste koje smo i mi videli.

Objasnićemo nekoliko termina kako bi lakše nastavli sa radom.

Biotop ili  životno stanište predstavlja manji ograničeni deo životne sredine u kojem se odvijaju aktivnosti organizama. Biotop je podležan promenama.

Bioceoza ili životna zajednica predstavlja biološki sistem obrazovan od populacija različitih vrsta biljaka, životinja, gljiva, mikroorganizama.

Svaka biocenoza se odlikuje određenim grupama osobina:

  1. Kvalitativan i kvantitativan sastav;
  2. Vremenske promene;
  3. Određeni odnosi ishrane;
  4. Prostornu organizaciju biocenoze;
  5. Vremensku organizaciju biocenoze.

Ekosistem predstavlja vezu između biotopa i biocenoze.

s
Izvorhttps://www.shtreber.com

Životna sredina može biti:

  1. Kopnena i
  2. Vodena.

IMG_20150710_145118.jpg

Na ovoj fotografiji možemo videti kopnenu i vodenu životnu sredinu. Ova fotografija je zabeležena na Dunavu u Bačkoj Palanci.

Reference:

https://sr.wikipedia.org

Advertisements