G

Gasifikacija – delimično sagorevanja čvrstog otpada, pri čemu se dobija sagorljivi gas koji sadrži CO2 i H2O, različite ugljovodonike i tri vrste čvrstog ostatka (pepeo na dnu gasifikatora, čvrsti materijal izdvojen iz nastalog gasa i materijal iz skrubera).
Granica emisije – maksimalna dozvoljena koncentracija nekog zagađivača u otpadnom gasu ili otpadnoj vodi na izvoru zagađenja .
Granica imisije – maksimalna dozvoljena koncentracija nekog zagađivača u okolnom vazduhu, kada se radi o otpadnim gasovima, odnosno u vodi recipijenta posle potpunog mešanja, kada se radi o otpadnim vodama. 
Genetički modifikovani organizam – organizam u koji su uneti geni iz nekog drugog organizma zbog čega on stiče osobine zasnovane na novoj genetičkoj kombinaciji .
Geotermalna energija toplotna energija u zemljinoj kori do dubine od oko 10 km; javlja se u obliku vrele vode, u obliku vulkanske magme ili strujanja vrelih gasova .
Globalno zagrevanje – dugoročno, postepeno zagrevanje planete, izazvano povećanjem sadržaja „gasova staklene bašte“.
Gospodarenje otpadom – ekonomski i ekološki razumno upravljanje otpadom tijekom njegova nastanka, sakupljanja, transporta, iskorištavanja i obrade do konačna odlaganja, a sve u skladu s pripadajućom i važećom zakonskom regulativom.
Izvor:
Dragan Veselinović* Dragan Marković * Verica Agatonović-Malinović * Verica Tomić 
Izvori zagađenja životne sredine udžbenik za II razred srednje škole 
Godina izdanja: 2008
Izdavač: Zavod za udžbenike

http://static.astronomija.co.rs/razno/recnik/ekologija/ekorecnik.htm

http://www.forum-mne.com/index.php/mn/ekologija/87-znacajni-izrazi-pojmovnik-i-ekoloski-rjecnik

Dragan Marković – Dragan Veselinović * Verica Tomić – Verica Agatonović – Malinović
Ispitivanje tla, vode i vazduha
udžbenik za II razred srednje škole 
Godina izdanja: 2008
 
Izdavač: Zavod za udžbenike Beograd 
 

http://www.ekopedia.rs/?page_id=145


Dr IVO SAVIĆ – mr VELJKO  TERZIJA 
EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
za prvi razred  srednjih stručnih škola
zavod za udžbenije Beograd

Advertisements