Reciklaža

reciklaža
Izvor: http://www.cistoca.ba

Reciklaža je proces izdvajanja materijala iz otpada i njegovo ponovno korišćenje

Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR):
R – reduce – smanjiti
R – reuse – ponovo koristiti
R – recycle – reciklirati.

 

 

 

Reciklažom se postižu sledeći ciljevi:

  • štednja sirovinskih resursa
  • štednja energije (nema trošenje energije u primarnim procesima, kao ni u transportu, a dobija se dodatna energija sagorevanjem materijala koji se ne recikliraju)
  • zaštita životne sredine
  • smanjuje se površina deponije
  • mogućnost zapošljavanja.

Reciklirati se može plastika, papir, aluminijum, bakar, staklo, električni otpad, hrana, organski materijal….

Advertisements