Reciklaža

Sve veći asortiman proizvoda i naša želja za posedovanjem sve više proizvoda, materijala je dovela do ružnih prizora deponija, punih kontejnera i neugodnog mirisa.

Ne znanje i nezainteresovanost je dovela do trenutne situacije.

Širenje ekološke svesti i edukacija su samo neki od alata koji bi  znatno doprineli smanjenju količina otpada.

U ovom postu ćemo se upoznati sa terminom reciklaža (koji je svima vama poznat), kao i sa prednostima, izazovima, i još dosta toga.

Šta je reciklaža?

Reciklaža

Reciklaža predstavlja ponovnu preradu i otpadnih materijala u proizvodnom ciklusu. 

Proces reciklaže uključuje:

 • Prikupljanje
 • Separaciju
 • Obradu
 • Izrada novih proizvoda.

Preduslov reciklaže je separacija. Ona može biti primarna (ukoliko se razdvajanje vrši na mestu nastanka) i sekundarna ( separacija pre procesa reciklaže).

Reciklaža ima tri osnovna principa (RRR):
R – reduce – smanjiti
R – reuse – ponovo koristiti
R – recycle – reciklirati.

Šta se može reciklirati?

 • Papir
 • Staklo
 • Plastika
 • Metal (aluminijum, gvožđe, bakar)

Prednosti reciklaže

 • Smanje količina otpada
 • Čistija životna sredina
 • Manja cena gotovih proizvoda
 • Zapošljavanje
 • Smanjenje potrošnje primarnih materijala
 • Očuvanje prirodnih sirovina i resursa
 • Ušteda energije za proizvodnju i obradu primarnih materijala

Izazovi koji se mogu javiti?

 • Početni kapital
 • Neispitano tržište
 • Edukacija zaposlenih
 • Nedovoljni stepen separacije sekundarnih sirovina
 • Transport i skladištenje

Cilj separacije

 • Izdvajanje željenih frakcija otpada (PET, aluminijum, papir, staklo…)
 • Izdvajanje neželjenih frakcija
 • Ne smanjuje se reciklabilna sposobnost

Koliki je stepen reciklaže kod nas i u svetu

U Srbiji ima 17 reciklažnih centara

Recycle
Izvor: European Environment Agency

Zanimljivosti

 • Staklo se može reciklirati neograničen broj puta, bez gubitka u kvalitetu.
 • Vreme razgradnje plastičnih materijala je pre 100 godina.
 • Energija koja se uštedi recikliranjem samo jedne staklene flaše može se upotrebiti da sijalica od sto vati neprekidno gori čak 4h.
 • Papirnoj maramici u prirodi  treba 3 meseca da se razgradi.
 • Jedna reciklirana konzerva može da uštedi toliko energije da može da je koristi televizor 3h.
 • Limenci piva, aluminijumskoj konzervi treba oko 500godina da se razgradi.
 • Kada se aluminijum reciklira koristi se 95% manje energije, a 85% manje energije za bakar.

Cilj reciklaže:

 • Smanjenje količina otpada
 • Ušteda energije
 • Ušteda prirodnih resura
 • Zaštita životne sredine
 • Otvaranje novih radnih mesta
 • Širenje ekološke svesti
 • Proizvodnja novih proizvoda (iz sekundarnih sirovina)

 

Recycling bin
Izvor : Pinterest

 Pogledajte i „ Reciklaža guma“ 

Pogledajte i 5 načina pomoću kojih možemo da doprinesemo životnoj sredini“ 

Reciklaža
Izvor: Pinterest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s