Swot analiza

Pojam životna sredina je vrlo opširan i povezan je sa mnogim industrijama (farmaceutskom, građevinskom, poljoprivrednom…). Te industrije usled neadekvatnog rada i nepoštovanja zakona mogu da ugroze životnu sredinu i dovedu u pitanje zdravlje svih živih bića i životne sredine.

Životna sredina predstavlja sve što nas okružuje i sa kojom smo direktno ili indirektno povezani.

Zagađenja ne poznaju granice i ponekad se velikom brzinom mogu porširiti. Primer toga su klimatkse promene, velike količine otpada, širenje neprijatnih mirisa…

Kako bi se lakše izašlo na kraj sa ovakvim problemima, zapravo ne problemima već izazovima jer se MOGU rešiti potrebno je upoznati se kako sa zakonima tako i sa životnom sredinom. S toga se treba pratiti stanje životne sredine.

Postoje brojne analize koje nam omogućavaju da sagledamo trenutno stanje kako industrije tako i njenog uticaja na životnu sredinu.

Zašto je bitno vršiti monitoring ?

Bitno je kako bi se pratilo stanje životne sredine, kako bi uvideli da li neka industrija utiče na životnu sredinu i živa bića, u kojoj meri je menja, koje su posledice ali i kako to regulisati.

Pri ocenjivanju stanja i uticaja nekog posla, proizvoda na životnu sredinu najčešće se koristi „Swot analiza“.

engl. SWOT analysisStrengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – (snage, slabosti, prilike, pretnje).

Swot analiza  se primenjuje prilikom ispitivanja potencijala novog posla ili proizvoda pri čemu se određuju prednosti, nedostaci, rizici .

Ova analiza nam omogućava da uočimo sve spoljašnje i unutrašnje faktore sa kojima se možemo susresti i koje možemo saseći odmah na početku jer se prilikom izrada uzimaju u obzir sve pozitivne i negativne pojedinosti.

Spoljašnji faktori su:

  1. Finansije;
  2. Postojeći trendovi;
  3. Zakoni;
  4. Demografski faktori;
  5. Ekološki propisi…

Unutrašnji faktori su:

  1. Ljudski resursi;
  2. Prirodni resursi;
  3. Finansijski resursi;
  4. Trenutno stanje…

 

Swot analiza.

Moguće pretnje su deo poslovnog života.

 

SWOT analiza je odličan alat  I primenjuje se za organizaciju informacija, identifikovanju potencionalnih prepreka, pronalazak rešenja, ali  i mogućnosti za unapređenje postojećeg poslovanja. 

 

Swot analiza je vrlo efikasna i poželjno je da se obavi pri proceni novog posla, uticaja proizvoda na životnu sredinu.

Poželjno je da je obaljaju više članova jer će se tada dobiti šira slika, perspektiva iz više uglova.

 

Swot analiza se osim za potrebe životne sredine može koristi i u ostale svrhe (procena stanja preduzeća, proizoda…).

 

Swot analizom su  sve prikupljene informacije kako pozitivne tako i negativne, ali i rešenja pri čemu nam omogućava da vidimo da li se nešto ispati ili ne i kako deluje na okolinu.

Dakle, može da pomogne u donošenju odluka.

     

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s